Cited by CrossRef (13)

 1. Sunil V. Patel, Lisa Zhang, Xuejiao (Shelly) Wei, Shaila J. Merchant, Sulaiman Nanji, Paula D. James, Chris M. Booth. A Population-Based Cohort Study of Venous Thromboembolism Rates Following Surgery and During Adjuvant Chemotherapy in Patients With Colon Cancer. 2020;63:336
  https://doi.org/10.1097/DCR.0000000000001557
 2. Grigoris T. Gerotziafas, Ismail Elalamy. Risque thromboembolique en oncologie : réalités, actualités et perspectives. Bulletin du Cancer 2016;103:764
  https://doi.org/10.1016/j.bulcan.2016.07.001
 3. Na Li, Lu Han, Hui Jing. Contrast-enhanced ultrasound with a novel nanoparticle contrast agent for clinical diagnosis in patients with non-small cell lung cancer. 2017;14:3768
  https://doi.org/10.3892/etm.2017.4933
 4. Woda Shi, Jianxiang Song, Wencai Wang, Yajun Zhang, Shiying Zheng. MACC-1 antibody target therapy suppresses growth and migration of non-small cell lung cancer. 2017;16:7329
  https://doi.org/10.3892/mmr.2017.7517
 5. Yu-Dong Li, Hai-Dong Li, Shu-Xin Zhang. Effect of thromboprophylaxis on the incidence of venous thromboembolism in surgical patients with colorectal cancer: a meta-analysis. Int Angiol 2020;39
  https://doi.org/10.23736/S0392-9590.20.04321-7
 6. Mao Li, Qiang Guo, Weiming Hu. Incidence, risk factors, and outcomes of venous thromboembolism after oncologic surgery: A systematic review and meta-analysis. Thrombosis Research 2019;173:48
  https://doi.org/10.1016/j.thromres.2018.11.012
 7. Bin Zhang, Feng Tao, Hao Zhang. Metastasis-associated protein 2 promotes the metastasis of non-small cell lung carcinoma by regulating the ERK/AKT and VEGF signaling pathways. Mol Med Report 2018
  https://doi.org/10.3892/mmr.2018.8535
 8. Shigenobu Emoto, Hiroaki Nozawa, Kazushige Kawai, Keisuke Hata, Toshiaki Tanaka, Yasutaka Shuno, Takeshi Nishikawa, Kazuhito Sasaki, Manabu Kaneko, Masaya Hiyoshi, Koji Murono, Soichiro Ishihara. Venous thromboembolism in colorectal surgery: Incidence, risk factors, and prophylaxis. Asian Journal of Surgery 2019;42:863
  https://doi.org/10.1016/j.asjsur.2018.12.013
 9. Daye Zhang, Yongxiang Zhang, Zeyuan Cai, Ying Tu, Zhansong Hu. Dexamethasone and lenvatinib inhibit migration and invasion of non‑small cell lung cancer by regulating EKR/AKT and VEGF signal pathways. Exp Ther Med 2019
  https://doi.org/10.3892/etm.2019.8225
 10. Ninglu Yuan, Xiaohe Zhang, Yonghui Cao, Xiaojie Jiang, Si Zhao, Yingying Feng, Yimeng Fan, Zhitao Lu, Hongmei Gao. Contrast‑enhanced computerized tomography combined with a targeted nanoparticle contrast agent for screening for early‑phase non‑small cell lung cancer. Exp Ther Med 2017
  https://doi.org/10.3892/etm.2017.5140
 11. Fan Wu, Jie Li, Xin Du, Weisan Zhang, Ping Lei, Qiang Zhang. Chimeric antibody targeting SRPK-1 in the treatment of non-small cell lung cancer by inhibiting growth, migration and invasion. 2017;16:2121
  https://doi.org/10.3892/mmr.2017.6833
 12. Hiroyuki Ohta, Toru Miyake, Tomoharu Shimizu, Hiromichi Sonoda, Tomoyuki Ueki, Sachiko Kaida, Tsuyoshi Yamaguchi, Hiroya Iida, Masaji Tani. The impact of pharmacological thromboprophylaxis and disease-stage on postoperative bleeding following colorectal cancer surgery. World J Surg Onc 2019;17
  https://doi.org/10.1186/s12957-019-1653-1
 13. Junyub Kim, Byung-Noe Bae, Hyun Seok Jung, Inseok Park, Hyunjin Cho, Geumhee Gwak, Kiwhan Kim, Hong-Joo Kim, Young Duk Kim. Risk Factors of a Pulmonary Thromboembolism After Colorectal Surgery. Ann Coloproctol 2015;31:187
  https://doi.org/10.3393/ac.2015.31.5.187